Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Ook de organisatie van de concerten is helemaal in handen van vrijwilligers. Voor het gebruik van de kerk, de onderhoudskosten van de concertvleugel en het koororgel, en voor de vergoeding aan de musici is de stichting afhankelijk van giften en subsidies.

ANBIlogo
Klik hier voor de ANBI-publicatie van onze stichting

De stichting valt onder de ANBI-regeling, met ingang van het belastingjaar 2012 als een zogenoemde culturele ANBI. Particulieren mogen giften aan culturele ANBI's bij het berekenen van hun aftrekpost met 25% verhogen. Bedrijven zelfs met 50%. Aan deze verhoging is een maximum van € 1.250 verbonden. Alle details hierover kunt u lezen op de site van de Belastingdienst of bij "Muziek Daar Geef Je Om". 

Muziek DGJO logo extra kl

Eenmalige gift
U kunt de stichting financieel steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL22INGB0009402998 t.n.v. Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer te Zoetermeer. Als u prijs stelt op toezending van onze Nieuwsbrief kunt u dit aangeven op de homepage van deze site.

Donateur /sponsor
Om u aan te melden als donateur van de stichting (minimaal € 50,00 per jaar) kunt u gebruik maken van dit formulier. Elke nieuwe donateur ontvangt een CD naar keuze. Hierover meer in de Nieuwsbrief november 2016.
Met ingang van 1 januari 2014 kunt u kosteloos de extra belastingvoordelen genieten van "periodiek schenken". Deze vorm van schenken beslaat een periode van minimaal vijf jaar en kan geregeld worden met een schenkingsovereenkomst, zonder tussenkomst van een notaris. Deze schenkingsovereenkomst met toelichting kunt u hier downloaden. Hij voldoet volledig aan de door de belastingdienst gestelde regels.

Als u bereid bent de stichting te steunen, krijgt u volgens onderstaand overzicht een vermelding op onze website en op de programma's van de concerten, indien gewenst met uw logo:

  1. bij een sponsorbedrag vanaf € 250,-- tot en met € 999,-- gedurende één jaar;
  2. bij een bedrag vanaf € 1.000,-- tot en met € 1.999,-- gedurende twee jaar;
  3. bij een bedrag vanaf € 2.000,-- gedurende vijf jaar.

De bedrijven en instanties die de Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer een warm hart toedragen en financieel steunen, zijn:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onze laatste Nieuwsbrief ▼

Volg ons op Facebook

Logo Facebook

Inschrijven Nieuwsbrief

Webdesign en Webapplicatie ontwikkeld door Edit4U